Lư Hương

Bộ lư đồng đồng là đồ thờ cúng được đúc bằng đồng dùng để hóa vàng mã, đốt hương được sử dụng trong nhiều gia đình hiện hay hay trong đền, đình chùa ...thông thường lư hương đồng khi được sử dụng trong khu vực đền chùa thường được đặt trước sân để tiện thắp hương. Chúng tôi chuyên nhận lư hương đồng theo yêu cầu của quý khách.