MẠ VÀNG, DÁT VÀNG 24K

Chúng tôi nhận đúc đồ đồng mạ vàng các loại như: Tượn Bác dát vàng, mặt trống đồng dát vàng, đôi lục bình dát vàng...theo yêu cầu đặt hàng của quý khách