TRỐNG ĐỒNG

Trống đồng là một loại nhạc cụ được đúc bằng đồng được rất nhiêu gia đình cũng như các đền chùa sử dụng

Trống đồng không những chỉ có chức năng nhạc khí mà còn có những chức năng khác như làm biểu tượng cho quyền lực, tôn giáo... Người việt Nam theo phong tục tập toán tín ngưỡng của từng vùng thì trống đồng là một vật linh có từ thời xa xưa. 

Trống đồng thường được sử dụng trong những lễ hội. Trống đồng cũng được coi là một tài sản quý giá có từ thời xa xưa. Chúng tôi Đúc Đồng Y Linh nhận được đúc quả trống bằng đồng mọi kích thước, mặt trống đồng Ngọc Lũ theo khuân mẫu và yêu cầu của quý khách hàng