Tượng chân dung

Đúc đồng Y Linh nhận đúc tượng đồng chân dung người quá cố hay đang sống: Ông bà, cha mẹ...dựa trên những chân dung bức ảnh có sẵn theo yêu cầu của quý khách hàng