TƯỢNG ĐỒNG

Đồ đồng Ý Linh là cơ sở chuyên đúc tượng đồng, tượng phật A Di Đà, tượng chân dung cụ ông cụ bà uy tín nhất hiện nay. Chúng tôi nhận đúc tượng đồng cho công trình, tượng lưu niệm, tượng doanh nhân với hình ảnh thật 99% đúng như yêu cầu đặt ra.