Tượng Thánh Gióng

Giá: 0₫

Tổng quan

   Phù Đổng Thiên Vương, phổ biến với tên gọi Thánh Gióng ,trong tâm thức dân gian Việt Nam, Đức Thánh Phù Đổng Thiên vương là một trong “Tứ Bất tử” linh thiêng nhất, mà bao đời nay người dân đã sùng kính thờ phụng.

  

Ngài là biểu tượng cao đẹp của sức mạnh Việt Nam chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ sự bình yên muôn đời cho giống nòi và cương vực Việt Nam. Ngài là một vị Phúc thần linh thiêng, đã ngàn đời nay chở che và ban phúc lành cho mỗi người dân, mỗi xóm làng và cả dân tộc. Mỗi khi đất nước có giặc xâm lược, Ngài lại hiển linh tiếp thêm sức mạnh cho cả dân tộc làm nên chiến thắng oanh liệt, khiến cho mọi kẻ thù dù hung ác đến đâu cũng phải tơi bời tan tác.
Tưởng nhớ ân đức và uy linh của Ngài, cơ sở đúc đồng Ý Linh chúng tôi có đúc tượng của ngài theo đúng nguyên mẫu ngài ở đền Gióng (sóc sơn). 
 

Với các kích thước tượng lớn phù hợp trưng bày ở các công viên, vườn hoa, các phòng họp hội nghị lớn...

Với các kích thước tượng trung bình phù hợp trưng bày ở phòng khách, phòng làm việc...

Với các kích thước tượng nhỏ phù hợp để trên bàn làm việc, bàn uống trà...